And All Because The Lady Loves Lars-Eric. - Good To Love You Lady

Amerika

Posted June 13, 2015, 9:29 p.m. By lars-eric

Amerika är inte bara ett land utan också en kontinent. Den består av Nord- och Sydamerika. Men när vi tänker på Amerika så menar vi många gånger USA som består av 52 delstater. Vi är väldigt amerikaniserade i Sverige. Vi har till och med reklamfilm på engelska utan text och då är det amerikanska de talar, inte brittisk engelska. Det var många svenskar som emigrerade till Amerika, speciellt i mitten på 1800-talet när det var mycket fattigdom och svält här. Därför finns det många svenskättlingar i Amerika.