And All Because The Lady Loves Lars-Eric. - Good To Love You Lady

personlig assistans stockholm

Posted May 30, 2015, 7:25 p.m. By lars-eric Tags: Assistans

Att vara ute efter personlig assistans i stockholm är faktiskt ett drömläge eftersom vår huvudstad har ett rikt utbud av skickliga, kvalificerade, engagerade och professionella personliga assistenter. En bra personlig assistent behöver vara beredd på ett fysiskt såväl som psykiskt krävande jobb. Dessutom måste man kunna behärska den balans som krävs mellan intimitet, integritet, engagemang och professionalitet, inte bara till brukaren utan även till dennes familj. Man kan vara ganska säker på att hitta sådana assistenter i Stockholmsområdet.